Зашто Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“?

  • Велики избор занимања
  • Велика проходност за даље школовање на скоро свим факултетима
  • Могућност самозапошљавања
  • Укључена у реформу средњег стручног образовања
  • Више практичних, применљивих знања
  • Одлична техничка опремљеност
  • Стручан и мотивисан наставни кадар
  • Савремено опремљени кабинети
  • Велики избор ваннаставних и спортских активности
  • Међународна сарадња наставника и ученика

Изабери занимање

Школа планира упис следећих образовних профила у три подручја рада:

Пољопривреда, производња и прерада хране

rezanje

Пољопривредни техничар

Пољопривредни техничар је стручњак у области ратарства, повртарства, воћарства, виноградарства, заштите биља и сточарства. Због тога што је "општи", даје могућност запошљавања и наставка школовања у различитим гранама и делатностима пољопривредне производње.

Знања: о морфолошко-физиолошким особинама биљака, о начинима исхране биљних врста, о врстама и карактеристикама земљишта, о семенско-расадничарској производњи, о неговању биљака, о болестима и заштити, о пољопривредној механизацији, о врстама и расама домаћих животиња, о узгоју домаћих животиња...

Вештине: узимање узорака земљишта, одређивање времена и начина ђубрења, производње семенског и садног материјала, неге биљних усева, процене времена жетве и бербе, руковање пољопривредном механизацијом, обележавање и описивање животиња, муже, примене мера заштите на раду и очувања животне средине, примене стручне терминологије и прописане документације...

Запослење: пољопривредни комбинати, самосталне пољопривредне апотеке, Завод за унапређење пољопривреде, предузећа за производњу и промет пољопривредних производа, предузећа за промет пољопривредне технике и резервних делова, самостални робни произвођач, на пољопривредним газдинствима, фармама, у задругама...

Прехрамбени техничар

Прехрамбени техничар се оспособљава за извођење савремених анализа у прехрамбеној индустрији и наставак школовања на природним и техничко-технолошким факултетима.

Оператер у прехрамбеној индустрији, Пекар, Месар

Запослење: фабрике за прераду воћа и поврћа, фабрике за производњу уља и шећера, индустрија алкохолних и безалкохолних пића, кондиторска индустрија, месаре, млекаре, пекаре, посластичарнице...

zastita

Хемија и неметали

Техничар за заштиту животне средине

Врши праћење и евидентирање емисије штетних материјала у технолошким процесима, праћење интензитета коришћења сировина у процесима, предлаже превентивне мере, мери и прати поремећаје загађења у индустрији, термоелектранама, топланама, фабрикама пијаће воде, комуналним водама, постројењима за прераду отпадних вода, постројењима за прераду чврстог отпада, депонијама, рециклажним постројењима, животној средини, итд. Стара се о правилном складиштењу хемикалија и отпадних материјала, врши физичка, хемијска и остала микробиолошка испитивања воде, ваздуха и тла и ради на припремама за њихово пречишћавање. Ради на управљању рециклаже отпада, стара се о примени прописа, систематизује податке и прослеђује надлежним стручним лицима.

Запослење: хемијска индустрија, индустрија неметала, индустрија за обраду стакла, базних хемијских производа, петрохемијска индустрија, индустрија за производњу експлозива, грађевинског материјала, фармацеутска индустрија, рударство и металургија, производња енергије, пољопривреда, шумарство, аквакултура, галванотехника, прехрамбена индустрија, modelari текстилна индустрија, гумарска индустрија, саобраћај, прерада воде за пиће, прерада индустријских и отпадних вода, прерада и одлагање индустријског чврстог отпада, прерада и одлагање комуналног отпада, складиштење сировина и енергетика, рециклажа чврстог и течног отпада, припрема за транспорт штетних и опасних материја, агенције за заштиту животне средине, општинске и друге инспекцијске службе.

Текстилство и кожарство

Модни кројач

Овде можете погледати презентацију образовног профила.

Знања и вештине: Област конструкционе припреме, кројења и шивења.

Запослење: текстилна индустрија, индустрија одевних предмета, модна индустрија, модне агенције, самостална занатска делатност.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.