Класификациони периоди:

ПРВИ

 • Одељењска већа: 13. и 14.11.2018.
 • Наставничко веће: 15.11.2018.
 • Родитељски састанци: 16.11.2018.

ДРУГИ (прво полугодиште)

 • Одељењска већа: 28. и 29.1.2019.
 • Наставничко веће: 30.1.2019.
 • Родитељски састанци: 31.1.2019.

ТРЕЋИ (одељења III-7, 8; IV-1, 2, 3, 4, 5; I-3, 4; II-4; III-4)

 • Одељењска већа: 10. и 11.4.2019.
 • Наставничко веће: 16.4.2019.
 • Родитељски састанци: 13.4.2019.

ТРЕЋИ (одељења I-1, 5, 6, 7, 8; II-1, 3, 5, 6, 7, 8; III-1, 3, 5, 6)

 • Одељењска већа: 13. и 14.5.2019.
 • Наставничко веће: 16.5.2019.
 • Родитељски састанци: 15.5.2019.

ЧЕТВРТИ (друго полугодиште)

За завршне и одељења: I-3, 4, II-4; III-4

 • Одељењска већа: 31.5.2019.
 • Наставничко веће: 5.6.2019.
 • Одељењска већа: 10.6.2019. (према потреби)
 • Подела сведочанстава и пријава матурских и завршних испита: 10.6.2019.
 • Реализација матурских и завршних испита: од 11. до 17.6.2019.
 • Састанак Испитног одбора: 18.6.2019.
 • Подела диплома: 20.6.2019.

За незавршне:

 • Одељењскa већa: 24.6.2019.
 • Наставничко веће: 27.6.2019.
 • Родитељски састанци: 28.6.2019.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.