Класификациони периоди:

ПРВИ

 • Одељењска већа: 9. и 10.11.2020.
 • Наставничко веће: 11.11.2020.
 • Родитељски састанци: 12.11.2020.

ДРУГИ (прво полугодиште)

 • Одељењска већа: 25. и 26.1.2021.
 • Наставничко веће: 29.1.2021.
 • Родитељски састанци: 28.1.2021.

ТРЕЋИ (одељења I-3; II-3, 4; III-1, 3, 4, 7, 8; IV-2, 3, 4, 5)

 • Одељењска већа: 6. и 7.4.2021.
 • Наставничко веће: 9.4.2021.
 • Родитељски састанци: 8.4.2021.

ТРЕЋИ (одељења I-1, 5, 7, 8; II-1, 5, 7, 8; III-5, 6)

 • Одељењска већа: 26. и 27.4.2021.
 • Наставничко веће: 29.4.2021.
 • Родитељски састанци: 28.4.2021.

ЧЕТВРТИ (друго полугодиште)

За завршне разреде

 • Одељењска већа: 28.5.2021.
 • Наставничко веће: 4.6.2021.
 • Одељењска већа: 7.6.2021. (према потреби)
 • Подела сведочанстава и пријава матурских и завршних испита: 7.6.2021.
 • Реализација матурских и завршних испита: од 8. до 17.6.2021.
 • Састанак Испитног одбора: 18.6.2021.
 • Подела диплома: 19.6.2021.

За незавршне разреде:

 • Одељењскa већa: 23.6.2021.
 • Наставничко веће: 25.6.2021.
 • Родитељски састанци: 28.6.2021.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.