Класификациони периоди:

ПРВИ

 • Одељењска већа: 1. и 2.11.2022.
 • Наставничко веће: 3.11.2022.
 • Родитељски састанци: 4.11.2022.

ДРУГИ (прво полугодиште)

 • Одељењска већа: 28. и 29.12.2022.
 • Наставничко веће: 17.1.2023.
 • Родитељски састанци: 18.1.2023.

ТРЕЋИ (одељења III-1, 6, 7, 8; IV-3, 4, 5)

 • Одељењска већа: 20. и 21.3.2023.
 • Наставничко веће: 22.3.2023.
 • Родитељски састанци: 24.3.2023.

ТРЕЋИ (одељења I-3, 5; II-1, 5, 7, 8; III-5)

 • Одељењска већа: 3. и 4.4.2023.
 • Наставничко веће: 5.4.2023.
 • Родитељски састанци: 19.4.2023.

ЧЕТВРТИ (друго полугодиште)

За завршне разреде

 • Одељењска већа: 31.5.2023.
 • Наставничко веће: 5.6.2023.
 • Одељењска већа: 7.6.2023. (према потреби)
 • Подела сведочанстава и пријава матурских и завршних испита: 7.6.2023.
 • Реализација матурских и завршних испита: од 7. до 15.6.2023.
 • Састанак Испитног одбора: 16.6.2023.
 • Подела диплома: 19.6.2023.

За незавршне разреде:

 • Одељењскa већa: 22.6.2023.
 • Наставничко веће: 27.6.2023.
 • Родитељски састанци: 28.6.2023.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.