Распоред полагања матурског испита

Јун 2019.

Врста Датум Време Напомена
Српски језик и књижевност 10.6.2019. 8:00 Љ. Лазић
А. Љубисављевић
Ј. Булајић


Хемијско-технолошки техничар, Техничар за заштиту животне средине

Изборни предмет

Предмет Датум Време Напомена
Неорганска хемијска технологија-4/3
Органска хемијска технологија-4/3
Хемијска технологија-4/5
Општа и неорганска хемија-4/3
Машине, апарати и операције-4/5
11.6.2019. 13:30 М. Спасенић
С. Трајков
Б. Матић
Прерада и одлагање чврстог отпада-4/5
Прерада и одлагање отпадних вода-4/5
Загађивање и заштита тла-4/5
Загађивање и заштита ваздуха-4/5
Технолошке операције-4/3
11.6.2019. 8:00 З. Вишекруна
Д. Петровић
Б. Мићовић
Органска хемија-4/5
Физичка хемија-4/5
Општа и неорганска хемија-4/5
11.6.2019. 11:00 О. Спасић
Љ. Тасић
В. Ђапан
Математика-4/3 и 4/5 11.6.2019. 8:00 Ј. Живковић
Н. Милићевић
М. Башић

Одбрана матурског рада

Предмет Датум Време Напомена
Неорганска хемијска технологија-4/3
Органска хемијска технологија-4/3
Аутоматска контролапроцеса-4/3
12.6.2019. 13:30 М. Спасенић
Б. Мићовић
Б. Матић
Прерада и одлагање чврстог отпада-4/5
Прерада и одлагање отпадних вода-4/5
13.6.2019. 12:30 З. Вишекруна
С. Трајков
О. Спасић
Загађивање и заштита тла-4/5
Загађивање и заштита воде-4/5
Загађивање и заштита ваздуха-4/5
13.6.2019. 13:30 Д. Петровић
Б. Мићовић
В. Ђапан


Моделар одеће

Врста Датум Време Напомена
Испит за проверу стручно-теоријских знања 12.6.2019. 10:00 Г. Филиповић
М. Ђулић
В.Кацаревић

Матурски практични рад

Врста Датум Време Напомена
Практични радни задатак:
израда шаблона
13.6.2019. 8:00 В.Кацаревић
Ј. Димитров
М. Ђулић
екстерни члан
Практични радни задатак:
израда пробног одевног предмета
14.6.2019. 8:00 В. Јовановић
С. Миленковић
М. Кокерић-Стокић
екстерни члан


Прехрамбени техничар

Врста Датум Време Напомена
Испит за проверу стручно теоријских знања 13.6.2019. 10:00 Б. Милетић
С. Филиповић
Ј. Вукашиновић
Практичан рад 14. и 15.6.2019. 8:00 Б. Милетић
С. Филиповић
Љ. Којић, екстерни члан


Пољопривредни техничар

Врста Датум Време Напомена
Испит за проверу стручно теоријских знања 13.6.2019. 10:00 С. Аврамовић
Д. Дракулић
С. Братић
С. Миливојевић
Н. Маричић
Љ. Буховац

Матурски практични рад

Врста Датум Време Напомена
Биљна производња 11.6.2019. 8:00 С. Аврамовић
Д. Дракулић
Б. Николић, екстерни члан
Биљна производња 12.6.2019. 8:00 С. Аврамовић
С. Братић
Љ. Буховац
Г. Павловић, екстерни члан
Сточарска производња 11. и 12.6.2019. 8:00 Н. Маричић
С. Ђорђевић
З. Недељковић, екстерни члан

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.