Директор

Миладин Виторовић
дипломирани инжењер пољопривредеСекретар

Зоран Богдановић
дипломирани правник 

Школски одбор:

 • Драган Стаменковић, председник
 • Мирјана Поповић, потпредседник
 • Оливера Ђерић, записничар
 • Предраг Матовић, члан
 • Бранимир Крстић, члан
 • Александра Јевтић, члан
 • Милена Цветковић, члан
 • Радомир Ранковић, члан
 • Марија Матић, члан

Савет родитеља:

Први разред

 • Јовановић Оливера
 • Петровић Лидија
 • Станковић Љиљана
 • Тодоровић Биљана
 • Пајић Душан-Радица
 • Марјановић Ивана

Други разред

 • Станковић Тамара
 • Медић Драгана
 • Радивојевић Ивана
 • Ракић Марија
 • Васић Јелена
 • Властић Ана

Трећи разред

 • Живић Драган
 • Јонић Гордана
 • Голубовић Милан
 • Матовић Предраг
 • Јовановић Зорица
 • Филиповић Милијана
 • Трајковски Јасмина

Четврти разред

 • Maврић Ивана
 • Крстић Бранимир
 • Јевтић Александра
 • Дејановић Радослав


Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.