Директор школе

direktor

Миладин Виторовић
дипломирани инжењер пољопривредеСекретар школе

sekretar

Зоран Богдановић
дипломирани правникПомоћник директора школе

pomocnik

Ивана Секулић
професор енглеског језика 

Школски одбор:

 • Боривоје Кеџић, представник запослених
 • Данијела Петровић, представник запослених
 • Каролина Новокмет, представник запослених
 • Сања Томрецај, представник родитеља
 • Горица Матић, представник родитеља
 • Живан Стојковић, представник родитеља
 • Слађана Гаврановић, предст. лок. самоуправе
 • Владан Дачић, представник лок. самоуправе
 • Владета Кочовић, представник лок. самоуправе

Савет родитеља:

Први разред

 • Ђорђевић Љиљана
 • Мишељић Милица
 • Лукић Виолета
 • Шешић Јелена
 • Матић Горица
 • Воиновић Данијела
 • Миљковић Лидија

Други разред

 • Николић Марија
 • Рајковић Љиљана
 • Петровић Радица
 • Ракић Зоран
 • Гавриловић Виолета
 • Живковић Јовица
 • Јапунџи Сања

Трећи разред

 • Денић Љубинка
 • Вранковић Зоран
 • Ивановић Мирјана
 • Пауновић Виолета
 • Томрецај Сања
 • Милићевић Горан
 • Максимовић Васка

Четврти разред

 • Пасарић Павић Јелена
 • Јакшић Сунчица
 • Кордић Маријана
 • Васић Негован
 • Пауновић Златица


Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.