Српски језик

 • Булајић Јелена
 • Ђерић Оливера
 • Лазић Љиљана
 • Љубисављевић Александра

Страни језик

 • Кулагић Данијела
 • Тешић Дуња
 • Луковић Александра
 • Стојковић Биљана
 • Пирковић Милош

Математика, информатика и физика

 • Гинић Радмила
 • Илић Слободан
 • Живковић Јадранка
 • Пантић Радосав
 • Тасић Јелена
 • Стојковић Мирослав

Друштвене науке

 • Димитријевић Игор
 • Живанчевић Драган
 • Лазић Благојевић Милена
 • Миленковић Мирослав
 • Момчиловић Бојана
 • Рабреновић Гордана
 • Стевановић Паул
 • Трајков Мирјана

Хемија и биологија

 • Ђурђевић Марија
 • Тасић Љиљана
 • Матић Бојана
 • Манџуковић Светлана
 • Спасић Олгица
 • Ђапан Вања
 • Вишекруна Зорица
 • Петровић Данијела
 • Трајков Слободан

Физичко васпитање

 • Живковић Биљана
 • Диздар Сања
 • Марић Чедо
 • Перовић Рајко

Текстилство

 • Филиповић Гордана
 • Ђулић Марија
 • Кацаревић Вера
 • Павловић Софија
 • Миленковић Слађана
 • Јовановић Весна
 • Мрвић Марина
 • Кокерић Стокић Марица

Пољопривреда

 • Аврамовић Славица
 • Братић Сенка
 • Дракулић Драгана
 • Буховац Љубиша
 • Живић Марија
 • Маричић Нела

Прехрамбена технологија

 • Милетић Братислава
 • Филиповић Снежана
 • Вукашиновић Јелена
 • Поповић Мирјана
 • Иванчевић Наташа
 • Јовановић Цаја
 • Петровић-Карапанџа Радмила
 • Маринковић Катарина
 • Живковић Миодраг
 • Маторчевић Милена
 • Андрејевић Маја

Ветерина

 • Стојковић Слободан
 • Ђорђевић Сузана
 • Трајковић Гордана
 • Трајковић Душан
 • Стаменковић Драган
 • Радисављевић Јелена

Помоћни наставници

 • Станојевић Ивка
 • Пантић Горан
 • Живановић Јелена
 • Јанковић Милош

Стручни сарадници

 • Милошевић Несторовић Марија, педагог
 • Момчиловић Бојана, психолог
 • Кеџић Боривоје, библиотекар
Администрација

 • Балошевић Видосава, шеф рачуноводства
 • Новокмет Каролина
 • Трајковић Снежана
 • Новаковић Јасмина, орг. прак. наставе

Помоћно особље

 • Нисић Верица
 • Маринковић Тања
 • Јовановић Радмила
 • Миленковић Крстина
 • Милосављевић Слађана
 • Дејановић Сунчица
 • Марковић Ната
 • Марковић Снежана
 • Пантић Зорица
 • Стаменковић Слађана
 • Максимовић Миомирка
 • Баџић Весна
 • Ћирковић Срећко, домар
 • Ранковић Драган, домар
 • Валигура Бобан, одрж. машина
 • Стевановић Зоран, ложач
 • Николић Милош, тракториста
 • Букелић Зоран, тракториста
 • Милошевић Марко, радник на економији
 • Анђеловић Далибор, радник на економији
 • Урошевић Лазар, радник на економији
 • Пантић Иван, ноћни чувар


Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.