План рада ученичког парламента за шк. 2023/24.

  • Конституисање УП и избор ученика за проширени састав
  • Извештај анализе успеха и дисциплине на крају I, II, III класификационог периода са предлогом мера за побољшање успеха и дисциплине
  • Учествовање представника УП у акцијама хуманитарног карактера као и учествовање у еколошким и другим секцијамаод општег друштвеног значаја
  • Организовање разних видова школских активности: СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ (ТАКМИЧЕЊА), МУЗИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА и других видова активности.
  • Унапређивање наставе и других активности ученика (додатна допунска настава...)
  • Вођење рачуна о потребама ученика приликом набавке материјала за потребе школе и ученика (набавци компјутера, нових табли...) као и потрошног материјала
  • Решавање питања екскурзије у погледу избора дестинације за завршне разреде.
  • Решавање питања одласка на матуру за завршне разреде.
  • Информације ученика завршних разреда о могућности даљег школовања – проф. оријентације ученика.

Задужени наставник Гордана Рабреновић

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.