Проходност за упис на факултете

Факултет Класификациони испит
Архитектонски Цртање композиције у простору
Електротехнички Математика и физика
Саобраћајни Математика
Технолошко-металуршки Математика/физика/хемија
Организационе науке Математика
Математички Математика
Физичка хемија Математика/физика/хемија/физ. хемија
Физички Физика/математика
Технички, Бор Математика/физика/хемија
Рударско-геолошки Математика/физика/хемија
Машински Математика
Економски Тест општег знања, математ./стручни пред.
Филозофски Тест из струке
Филолошки Тест из струке
Физичко васпитање Тест моторичких способности
Политичке науке Српски/социологија/историја/психологија
Ветеринарски Хемија и биологија
Дефектолошки Биологија, социологија и психологија
Стоматолошки Хемија и биологија
Фармацеутски Математика и хемија
Пољопривредни Биологија и хемија/матем. и физ./хем. и физ.
Шумарски Математика и биологија/математика и физика
Хемијски Хемија/биологија и хемија
Биолошки Биологија/биологија и хемија
Географски Географија
Музичка уметност Провера склоности и способности
Примењена уметност Српски, историја и историја уметности
Драмска уметност Српски, стр. јез, историја, уметност
Ликовна уметност Ликовне способности
Правни (НС, Ниш, КГ) Српски, историја
Учитељски Тест опште културе, српски језик и књижевност

Знак / означава алтернативу, односно замењује реч "или".

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.