Распоред звоњења
од 5. октобра

Час - I смена - - II смена -
П-час - 11:35 - 12:05
1. 07:10 - 07:40 12:10 - 12:40
2. 07:45 - 08:15 12:45 - 13:15
3. 08:20 - 08:50 13:20 - 13:50
4. 09:20 - 09:50 14:20 - 14:50
5. 9:55 - 10:25 14:55 - 15:25
6. 10:30 - 11:00 15:30 - 16:00
7. 11:05 - 11:35 -

Распоред одељења по учионицама и сменама

Прва смена Учионица Друга смена
Образовни профил Одељење Одељење Образовни профил
Оператер у прех. индустрији 2-7 А11 3-4 Пољопривредни техничар
Техн. за зашт. жив. средине 3-5 А12 2-3 Ветеринарски техничар
Пекар-Месар 3-8 А13 - -
Техн. за зашт. жив. средине 2-5 А14 - -
Техн. за зашт. жив. средине 1-5 А15 1-1 Модни кројач
Месар-Прерађивач млека 1-6 А16 1-3 Ветеринарски техничар
Оператер у прех. индустрији 1-7 А17 - -
Пекар 1-8 А18 -
Оператер у прех. индустрији 3-7 Б1 3-1 Модни кројач
- - Б8 2-1 Модни кројач
- - Б9 4-3 Ветеринарски техничар
Техн. за зашт. жив. средине 4-5 Б11 4-4 Пољопривредни техничар
Прехрамбени техничар 4-2 Б12 2-4 Пољопривредни техничар
Пекар-Месар 2-8 Б13 - -
Прехрамбени техничар 3-6 Б14 3-3 Ветеринарски техничар

Календар рада школе за школску 2020/21. годину

Табела

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.