Распоред звоњења

Час - I смена - - II смена -
1. 07:10 - 07:55 13:20 - 14:05
2. 08:00 - 08:45 14:10 - 14:55
3. 09:05 - 09:50 15:15 - 16:00
4. 09:55 - 10:40 16:05 - 16:50
5. 10:50 - 11:35 17:00 - 17:45
6. 11:40 - 12:25 17:50 - 18:35
7. 12:30 - 13:15 18:40 - 19:25

Промене смена

У припреми

Распоред одељења по учионицама и сменама

Прва смена Учионица Друга смена
Образовни профил Одељење Одељење Образовни профил
Техн. за зашт. жив. средине 1-5 1-1 Модни кројач
Прехрамбени техничар 1-6 1-3 Ветеринарски техничар
Оператер у прех. индустрији 1-7 1-4 Пољопривредни техничар
Пекар/Месар 1-8 2-1 Модни кројач - дуално
Техн. за зашт. жив. средине 2-5 2-3 Ветеринарски техничар
Прехрамбени техничар 2-6 2-4 Пољопривредни техничар
Произв. прехр. производа 2-7 3-1 Модни кројач
Пекар 2-8 3-3 Ветеринарски техничар
Техн. за зашт. жив. средине 3-5 3-4 Пољопривредни техничар
Прехрамбени техничар 3-6 4-1 Моделар одеће
Произв. прехр. производа 3-7 4-3 Хем.-технол. техничар
Пекар/Месар 3-8 4-4 Пољопривредни техничар
Прехрамбени техничар 4-2
Техн. за зашт. жив. средине 4-5

Календар рада школе за школску 2018/19. годину

У припреми

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.