Школске секције

У нашој школи је организован рад у великом броју секција. Овде наводимо неке од њих.

 • Литерарна секција (Љиљана Лазић)
 • Фонетске, фонолошке, правописне и стилске вежбе - План рада писменог састава - Обухватање најразличитијих тематских подручја - Функционални стилови - Облици изражавања - Коректорски знаци - Заједначке анализе састава - Присуствовање представљању нових књига - Учествовање у раду учионица за креативно писање - Уређивање и одржавање странице на некој друштвеној мрежи

 • Географска секција (Живанчевић Драган)
 • Јован Цвијић – први српски доктор географских наука. Психолошке карактеристике балканских народа. Милутин Миланковић – отац српске геофизике. Календар кроз историју. Порекло назива држава и њихових главних градова. Куба – туристичке занимљивости. Тајланд – од раја до порока. Сејшелска острва. Нијагарини водопади. Кенија – земља сафарија. Поларна истраживања. Андора – географске одлике. Лондон. Санкт-Петерсбург.

 • Историјске секције 1 и 2 (Трајков Мирјана и Стојановић Паул)
 • Властимировићи - израда паноа. Немањићи - родослов. Косовска битка - мит и историја. Карађорђевићи - личност Карађорђа, Петра 1. и Александра. Обреновићи - улога Милоша Обреновића. Личност Драже и Тита. Значајне личности српске културе.

  Стари Исток - Египат - Стара Грчка - Стари Рим - Средњи век-Немањићи, Лазаревићи, Бранковићи - Географска открића - Први и Други српски устанак - Смедерево од античког доба до данас - Израда наставних средстава

 • Реторичка секција (Димитријевић Игор)
 • Преглед развоја реторике и беседништва. Беседништво у савременом свету - Моћ и немоћ реторике – дискусија - Појам демагогије, етике и реторике. Однос старе и нове реторике - Врсте беседа: судско-политичко и пригодно беседништво - Дискусија, расправа и дебата - Анализа узорних беседа по врстама - Реторске вежбе - Општи појмови реторике. Однос према аудиторијуму. Личност беседника - Припремање беседе – изналажење, одабир тема и припремање грађе за беседу (израда концепта, типови казивања) - Композиција беседе – увод, разрада (излагање и аргументација) и закључак - Стил беседе – одлике доброг стила - Запамћивање и извођење, импровизовање беседе - Мимика, гест, технике дисања - Реторске вежбе, декламација - Беседе на задату тему, беседе на слоб. тему, беседе у зависности од аудиторијума - Припреме за наступе, смотре, такмичења и учешће на њима - Сарадња са секцијама у школи, и у другим школама - Анализа рада секције и предлог плана рада за наредну школску годину

 • Лингвистичка секција (Булајић Јелена)
 • Језик као систем знакова. Науке које се баве језиком. Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе. Фонетика и фонологија. Гласовни систем српског књижевног језика. Гласовне алтернације. Акценатски систем српског књиж. језика. Морфологија у ужем смислу. Врсте речи. Творба речи. Лексикологија. Значењски односи међу лексемама. Лексика српског језика према пореклу и сфери употреби. Некњижевна лексика српског језика. Фразеологизми и фразеологија. Синтакса. Синтаксичке јединице. Синтагме. Субјекатско-предикатска реченична конструкција и њен састав. Главни реченични чланови (субјекат, предикат). Зависни реченични чланови (прави објекат, неправи објекат, прилошке одредбе, прилошке допуне). Апозиција и апозитив. Посебни типови предикатских реченица. Значење и употреба падежа. Значење и употреба падежа. Значење и употреба глаголских облика. Напоредни односи међу независним реченицама. Систем зависних реченица. Историја српског књижевног језика. Вукова реформа језика и правописа. Правопис

 • Рецитаторска секција (Ђерић Оливера)
 • Слушање рецитовања познатих рецитатора, глумаца... Доживљајно и изражајно читање. Читање поезије и прозе. Рад на драмском тексту. Акценатске вежбе. Вокална експресија, дикција, реторски шумови Интонација, интезитет гласа. Темпо, гест, мимика. Импровизација. Однос према слушаоцима. Увежбавање одређених песама. Припрема и реализација такмичења. Јавни наступи, однос према слушаоцима, трема.

 • Драмска секција (Љубисављевић Александра)
 • Припреме за учешће на програмима у оквиру манифестација Смедеревска јесен и Смедеревска песничка јесен; припреме за новогодишње програме на школском и градском нивоу; организовање драмских радионица и сусрета са професионалним глумцима, сценаристима, писцима и другим културним радницима; припреме за обележавање Дана школе; присуство и учешће на Позоришном фестивалу Нушићеви дани; праћење позоришних фестивала у др. градовима; програми на отвореном (школско двориште, Тврђава, градски трг); присуство и учешће на фестивалу Театар у тврђави; организовање интерактивних драмских радио¬ни¬ца за наступе у разним друштвеним уста¬новама (старачки дом,Црвени крст, врти¬ћи и предшколске установе, спортски кампо¬ви); припрема тематских, пригодних и хуманитарних представа.

 • Секција за израду пекарских производа (Наташа Иванчевић, Maja Андријевић)
 • Израда славског колача, Израда пекарских производа на задату тему

 • Достигнућа младих(Братислава Милетић, Јелена Вукашиновић)
 • Израда пословне идеје. Израда маркетинг плана. Израда финансијског плана. Израда бизнис плана. Презентација бизнис плана. Избор сировина и рецептуре. Израда калкулација сировина. Израда производа. Презентација производа.

 • Кошаркашка секција (Рајко Перовић)
 • Елементи технике: вођење и додавање лопте, шутирања на кош, скок-шут, полагање, двокорак; тактика одбране, тактика напада, игра.

 • Одбојкашка секција (Сања Диздар)
 • Елементи технике: одбијање лопте прстима и подлактицама, сервис, смеч, блок; системи у нападу, системи у одбрани, игра.

 • Фудбалска секција (Чедо Марић)
 • Вођење, додавање лопте, шутирање, пријем лопте; тактика одбране, тактика напада, игра.

 • Цвећарска секција (Аврамовић Славица, Сенка Братић, Марија Живић)
 • Уређење зелених површина у оквиру школе и школске економије. Нега и размножавање собног и лисно-декоративног цвећа. Аранжирање цвећа и воћа.

 • Сточарска секција (Маричић Нела)
 • Коришћење таблица у исхрани. Израчунавање сирове целулозе и протеина у хранивима. Израчунавање сварљиве целулозе и протеина у хранивима. Учешће микрофлоре и ензима из хране у разлагању хранљивих материја у бурагу. Разлагање ВМА-а, протеина и липида у органима за варење свиња. Коришћење енергије за испитивање храњиве вредности хранива.

 • Калемарска секција (Драгана Дракулић)
 • Припрема подлога за калемљење. Скидање калем гранчица. Калемљење очењем. Калемљење простим спајањем. Калемљење енглеским спајањем. Нега окуланата у растилу.

 • Моделарска секција (Марија Ђулић)
 • Примена рачунарске графике у конструкционој припреми. Израда колекције пролеће-лето. Израда уникатних детаља од текстила.

 • Кројачка секција (Слађана Миленковић, Весна Јовановић)
 • Израда одевних предмета на основу скице изабраног модела. Израда модела одевних предмета за Светосавску свечаност. Израда уникатне колекције за такмичење текстилних и кожарских школа.

 • Предузетничка секција (Софија Павловић, Марица Кокерић-Стокић)
 • Подстицај, информисање ученика о програму и начину рада. Организација ученичких група, тимске вежбе. Креативне сесије (проналазак пословних идеја). Развијање и процена пословних идеја. Израда маркетинг плана. Израда финансијског плана. Управљање и организација. Комплетирање пословног плана (одлука о оснивању ученичке компаније). Презентовање пословног плана и формирање буџета за почетак рада ученичке компаније. Производња, маркетинг и продаја. Вођење „пословних књига“ и припрема за такмичење.

 • Механизаторска секција (Љубиша Буховац)
 • Припреме пољопривредних машина за биљну производњу. Припреме пољопривредних машина за биљну производњу.

 • Креативна радионица (Ђапан Вања, Бојана Матић)
 • Набавка сировина и прибора неопходних за рад секције. Производња сапуна. Прављење уникатних предмета. Паковање. Производња стикова. Производња бутера за тело. Прављење новогодишњих маски, магнета. Производња лабела и масти за усне. Осликавање гардеробних делова. Производња прашка за веш и сапуна за флеке. Паковање. Производња цинкове пасте. Сликање. Производња биодезодоранаса.

 • Еколошка секција (Марија Ђурђевић)
 • Увод у екологију. Основни појмови и принципи. Заштита и унапређење животне средине. Еколошке радионице. Израда тематских еколошких паноа. Израда школског хербаријума. Промоција здраве исхране.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.