Школске секције

У нашој школи је организован рад у великом броју секција. Овде наводимо неке од њих.

 • Литерарна секција (Љиљана Лазић)
 • Проширивање језичке и књижевне културе. Оспособљавање ученика за подешавање језика према врсти писаног састава. Подстицање слободног изражавања, истрајности, креативности и жеље за самосталним стварањем. Афирмација ученикове личности (штампање текстова у “Ђачком перу” и учестовање на литерарним конкурсима.

 • Географска секција (Живанчевић Драган)
 • Јован Цвијић – први српски доктор географских наука. Психолошке карактеристике балканских народа. Милутин Миланковић – отац српске геофизике. Календар кроз историју. Порекло назива држава и њихових главних градова. Куба – туристичке занимљивости. Тајланд – од раја до порока. Сејшелска острва. Нијагарини водопади. Кенија – земља сафарија. Поларна истраживања. Андора – географске одлике. Лондон. Уз теоретски део предвиђен је и практични који подразумева израду паноа, зидних новина и слично.

 • Историјска секција (Трајков Мирјана и Стојановић Паул)
 • Египат и Месопотамија, Грчка и Рим, Велика сеоба народа и Франачка, Крсташки ратови; Византија, Хришћанство и ислам, Словени, Српске земље у раном средњем веку, Србија Немањића, Дубровник и његове везе са Србијом, Први и други српски устанак

 • Реторичка секција (Димитријевић Игор)
 • Развијање способности критичког мишљења и вештине аргументованог говорења; стицање, унапређивање и примена знања о принципима исправног мишљења и изражавања; унапређивање интелектуалог развоја, способности уочавања и успостављања релација; формирање вредносних ставова.

 • Лингвистичка секција (Булајић Јелена)
 • Језик као систем знакова. Науке које се баве језиком. Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе. Фонетика и фонологија. Гласовни систем српског књижевног језика. Гласовне алтернације. Гласовне алтернације. Гласовне алтернације. Акценатски систем српског књиж. језика. Морфологија у ужем смислу. Именице. Придеви. Заменице. Бројеви. Глаголи. Непроменљиве речи. Творба речи. Лексикологија. Значењски односи међу лексемама. Лексика српског језика према пореклу и сфери употреби. Некњижевна лексика српског језика. Фразеологизми и фразеологија. Синтакса. Синтаксичке јединице. Синтагме. Субјекатско-предикатска реченична конструкција и њен састав. Главни реченични чланови (субјекат, предикат). Зависни реченични чланови (прави објекат, неправи објекат, прилошке одредбе, прилошке допуне). Апозиција и апозитив. Посебни типови предикатских реченица. Значење и употреба падежа. Значење и употреба падежа. Значење и употреба падежа. Значење и употреба глаголских облика. Значење и употреба глаголских облика. Значење и употреба глаголских облика. Напоредни односи међу независним реченицама. Систем зависних реченица. Систем зависних реченица. Систем зависних реченица

 • Рецитаторска секција (Ђерић Оливера)
 • Чиниоци изражајног казивања, артикулација. Чиниоци изражајног казивања, дикција. Акценатске вежбе, вежбе интонације и интезитета - јачине гласа. Вежбе темпа, ритма. Правила важна за изражајно читање. Обрада изабраних песама. Паузе у рецитовању, понављање и рефрени. Истраживање облика изражавања песме. Увежбавање садржаја за наступе поводом Дана Св. Саве. Упознавање говорне уметности из историје позоришта и драме. Гледање позоришног дела и разговор о гледаном. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана Св. Саве. Светосавска приредба. Слушање снимка, радио драме (или рецитала). Вежбе визуелног контакта, мимике и гестикулације. Припрема за такмичење у рецитовању (говору). Увежбавање садржаја планираних за наступе. Осврт на постигнуте или непостигнуте резултате на наступима и такмичењима. Сарадња са другим секцијама. Посета манифестацијама попут Смедеревске песничке јесени, Нушићевих дана... Сусрет(и) са глумцима, песницима. Присуство на књижевним вечерима. Осврт на постигнуте или непостигнуте резултате током школске године

 • Драмска секција (Љубисављевић Александра)
 • Основни појмови позоришне уметности. Рад на сцен. говору и покрету. Посета градском позоришту. Сарадња са другим аматерским позориштима. Учешће секције на Светосавској академији. Рад на драмском тексту. Израда костима и сценографије. Читајуће пробе. Гостовање у другом граду и наступ. Реализација позоришне представе. Презентација рада драмске секције. Подела задужења и улога у новом пројекту. Сценски покрет. Посета Смедеревској песничкој јесени. Драмска радионица. Сценски покрет и плес. Читајуће пробе и дикција. Драмска радионица. Драмска радионица са професионал. глумцем. Посета позоришту. Редовне пробе и рад на сцен. покрету и говору.

 • Секција за израду пекарских производа (Наташа Иванчевић, Милена Маторчевић)
 • Израда славског колача, Израда пекарских производа на задату тему

 • Достигнућа младих(Братислава Милетић, Јелена Вукашиновић)
 • Израда пословне идеје. Израда маркетинг плана. Израда финансијског плана. Израда бизнис плана. Презентација бизнис плана. Избор сировина и рецептуре. Израда калкулација сировина. Израда производа. Презентација производа. Обрадом ових тема чланови секције ће се припремати за учешће на такмичењу Пословни изазов и Регионалном такмичењу ученичких компанија које реализује oрганизација „Достигнућа младих“.

 • Кошаркашка секција (Рајко Перовић)
 • Кошаркашки став. Техника хватања лопте. Техника вођења лопте. Техника додавања и бацања лопте. Кошаркашки двокорак, скок и шут. Финтирање. Индивидуална одбрана (варијанте). Преузимање играча. Блокаде и откривања. Укрштања. Напад и контранапад.

 • Одбојкашка секција (Сања Диздар)
 • Технике одбијања лопте. Школски сервис. Тенис сервис. Смечовање и блокирање. Пријем сервиса. Одбрана поља. Технике дизања лопте. Систем игре и тактике. Комбинације за напад. Постављање одбране код сервирања. Технике тактизирања. Врсте игара.

 • Футсал секција (Чедо Марић)
 • Вођење лопте. Додавање лопте. Додавање лопте из места. Додавање лопте из кретања. Додавање лопте главом. Додавање лопте из дриблинга. Шутирање лопте из кретања. Пријем лопте грудима. Дриблинг са лоптом. Слободни шутеви. Извођење лопте са аут линије. Одузимање лопте. Одузимање лопте из кретања. Финте извођења. Увежбавање финте. Дриблинзи 1:2. Дриблинзи 1:3. Игра 1:1. Игра 2:2. Игра 3:3. Тактика игре 3:4. Тактика напада. Тактика одбране. Дриблинзи. Дриблинзи 1:1. Тактика одбране. Тактика напада. У време обележавања Светосавске приредбе биће одржани турнири у одбојци, кошарци (женске и мушке категорије) и фудбалу. Слободно шутирање. Мали фудбал са применом правила. Игра 5:5. Мали фудбал. Тактика одбране са применом правила. Тактика напада.

 • Секција за аеробик (Сања Диздар)
 • Аеробне вежбе, Вежбе обликовања, Вежбе јачања мишића руку, Вежбе јачања мишића ногу, Вежбе за јачање трбушне мускулатуре, Вежбе за јачање мишића леђа, Вежбе истезања и лабављења.

 • Пољопривредна секција (Аврамовић Славица, Сенка Братић)
 • Уређење зелених површина у оквиру школе и школске економије.

 • Сточарска секција (Маричић Нела)
 • Коришћење таблица у исхрани. Израчунавање сирове целулозе и протеина у хранивима. Израчунавање сварљиве целулозе и протеина у хранивима. Учешће микрофлоре и ензима из хране у разлагању хранљивих материја у бурагу. Разлагање ВМА-а, протеина и липида у органима за варење свиња. Коришћење енергије за испитивање храњиве вредности хранива.

 • Калемарска секција (Драгана Дракулић)
 • Припрема подлога за калемљење. Скидање калем гранчица. Калемљење очењем. Калемљење простим спајањем. Калемљење енглеским спајањем. Нега окуланата у растилу.

 • Моделарска секција
 • Примена рачунарске графике у конструкционој припреми. Израда колекције пролеће-лето. Израда уникатних детаља од текстила.

 • Кројачка секција
 • Израда одевних предмета на основу скице изабраног модела. Израда модела одевних предмета за Светосавску свечаност. Израда уникатне колекције за такмичење текстилних и кожарских школа.

 • Предузетничка секција
 • Подстицај, информисање ученика о програму и начину рада. Организација ученичких група, тимске вежбе. Креативне сесије (проналазак пословних идеја). Развијање и процена пословних идеја. Израда маркетинг плана. Израда финансијског плана. Управљање и организација. Комплетирање пословног плана (одлука о оснивању ученичке компаније). Презентовање пословног плана и формирање буџета за почетак рада ученичке компаније. Производња, маркетинг и продаја. Вођење „пословних књига“ и припрема за такмичење. Обрадом ових тема чланови секције ће се са задуженим наставницима припремати за учешће на такмичењу Пословни изазов и Регионалном такмичењу ученичких компанија које релизује организација Достигнућа младих.

 • Механизаторска секција (Љубиша Буховац)
 • Припреме пољопривредних машина за биљну производњу. Припреме пољопривредних машина за биљну производњу.

 • Креативна радионица (Пилиповић Слађана, Спасенић Маријана и Ђапан Вања)
 • Циљ рада секције је развијање креативности, маште и оригиналности ученика, развијање предузетничког духа и тимског рада, оспособљавање ученика да теорију повежу са праксом, подстицање ученика да буду самостални, развијање љубави према науци и уметности, развијање међупредметних компетенција. Набавка сировина и прибора неопходних за рад секције. Производња сапуна. Производња сапуна. Прављење уникатних предмета. Паковање. Производња стикова. Производња бутера за тело. Прављење новогодишњих маски, магнета. Производња лабела и масти за усне. Осликавање гардеробних делова. Производња прашка за веш и сапуна за флеке. Паковање. Производња цинкове пасте. Сликање. Производња биодезодоранаса.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.