Школска библиотека

Рад у читаоници и библиотеци је организован свакодневно и, осим давања књига на читање, обављају се и следећи послови и задаци:

 • систематско упознавање ученика с књижним фондом, библиотечким пословањем и мрежом библиотека на територији уже и шире друштвене заједнице
 • обучавање ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста информација и ван ње
 • помоћ ученицима при избору литературе
 • припремање и реализовање специјализованих програма намењених појединим групама и колективима ученика
 • сарадња са предметним наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора информација, организовање наставних часова у библиотеци
 • спровођење анкете у вези са читалачким навикама и жељама ученика
 • сарадња са свим предметним наставницима у обезбеђивању књижне грађе
 • систематско информисање корисника о новоиздатим књигама
 • припремање тематских изложби
 • приказивање појединих књига и часописа
 • сарадња са Народном и школским библиотекама у граду
 • набавка уџбеника за ученике кординација и њихова подела
 • организација рада на копир апарату вођење евиденције и извештавање

Библиотекар, Боривоје Кеџић

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.