Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“ омогућава упис и редовних и ванредних ученика.

УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

За редовне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу и који у време уписа нису старији од 17 година.

Потребна документа за упис

 • Пријава за упис;
 • Оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који конкуришу (на уверењу мора бити прецизирано да је преглед обављен за неко од наведених занимања;
 • Дипломе о освојеном првом, другом или трећем месту на међународном и републичком такмичењу ученика VIII разреда основне школе;
 • Дипломе или друге доказе о посебним достигнућима за случај да се по броју бодова не може утврдити редослед кандидата.

УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

За ванредне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу, а старији су од 17 година. Упис ванредних ученика врши се и за преквалификацију и доквалификацију за све образовне профиле у школи. Полазници се уписују након објављеног конкурса у току целе школске године. Цене одређује школа за сваку школску годину. У току једне школске године испити се полажу у 5 рокова (октобарски, јануарски, априлски, јунски и августовски).

Потребна документација за упис:

 • диплома и сведочанство о завршеном претходном образовању
 • извод из матичне књиге рођених (венчаних)
 • пријава за упис

Мерила и начин избора ученика

Редослед кандидата за упис у стручну школу у четворогодишњем трајању утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • општег успеха у VI, VII и VIII разреду основне школе,
 • резултата на завршном испиту,
 • резултата на такмичењима ученика VIII разреда.

Кандидати за упис у стручну школу у трогодишњем трајању рангирају се на основу:

 • општег успеха у VI, VII и VIII разреду основне школе,
 • резултата на такмичењима ученика VIII разреда.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.