ednevnik
ednevnik
ednevnik

Зашто Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“?

РАСПОЛАЖЕМО СА:

Изабери занимање

Школа планира упис следећих образовних профила у три подручја рада:

Пољопривреда, производња и прерада хране

Ветеринарски техничар

Ово је смер где можете да добијете праву основу за рад у области ветеринарске медицине и постанете активни учесници у здравственој заштити животиња и људи. Кроз стручне предмете и практичну наставу добићете прилику да се упознате са негом коња, крава, свиња, оваца и других врста која се гаје у нашој школи.

Знања: о грађи и функцији појединих органа и организама домаћих животиња, о узрочницима болести и принципима њиховог спречавања и сузбијања, о асепси и антисепси, о основним врстама хируршких инструмената, о принципима узгоја и репродукцији домаћих животиња, о принципима смештаја и неге домаћих животиња...

Вештине: припреме животиња за преглед и хируршке интервенције, спровођење терапије по инструкцијама ветеринара, узимање узорака за лабораторијска испитивања, извођење лабораторијских анализа, дезинфекције, дезинсекције и дератизације, препознавање полног жара, вршење припуста, извођење вештачког осемењавања животиња, асистирање ветеринару при порођају животиња...

Запослење: ветеринарске станице, индустрија за прераду и производњу меса, рибе, пољопривредна газдинства, фарме...

vakcina

Оператер у прехрамбеној индустрији,
Пекар, Месар

Образовни профил Оператер у прехрамбеној индустрији спада у подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране и образовање траје три године. Изучавају се технолошки процеси за производњу прехрамбених производа (јестиво уље, маргарин и мајонез, безалкохолна пића, производи од воћа и поврћа, супе, кондиторски производи - кекс, чоколада и бомбонски производи).

Образовни профил Прерађивач млека је прошао кроз програм модернизације средњег стручног образовања. Прерађивач млека се у току трогодишњег школовања оспособљава за производњу пастеризованог и стерилисаног млека, јогурта и киселог млека, павлаке, маслаца, сирева, сладоледа, и сл.

Вештине: Ученици се обучавају о безбедности и заштити здравља на радном месту. Практична настава обавља се код локалних произвођача и дистрибутера прехрамбених производа, где ученици проширују теоријска знања и раде на линијама производње. Велики број часова практичне наставе обухвата активности које имају за циљ производњу прехрамбених производа, од обраде сировина до финализације, коришћењем различитих машина и алата.

Запослење: у индустрији сокова, млека, меса, шећера, уља и биљних масти, супа, воћних и повртарских прерађавина, кекса, бомбона, чоколаде, сланих хрскавих производа, дувана, у млиновима, пекарама, млекарама, продавницама прехрамбених производа, и сл.
• могућност студирања на високим струковним школама
• могућност покретања сопственог бизниса.

prehrana

Хемија и неметали

Техничар за заштиту животне средине

Врши праћење и евидентирање емисије штетних материјала у технолошким процесима, праћење интензитета коришћења сировина у процесима, предлаже превентивне мере, мери и прати поремећаје загађења у индустрији, термоелектранама, топланама, фабрикама пијаће воде, комуналним водама, постројењима за прераду отпадних вода, постројењима за прераду чврстог отпада, депонијама, рециклажним постројењима, животној средини, итд. Стара се о правилном складиштењу хемикалија и отпадних материјала, врши физичка, хемијска и остала микробиолошка испитивања воде, ваздуха и тла и ради на припремама за њихово пречишћавање. Ради на управљању рециклаже отпада, стара се о примени прописа, систематизује податке и прослеђује надлежним стручним лицима.

Запослење: хемијска индустрија, индустрија неметала, индустрија за обраду стакла, базних хемијских производа, петрохемијска индустрија, индустрија за производњу експлозива, грађевинског материјала, фармацеутска индустрија, рударство и металургија, производња енергије, пољопривреда, шумарство, аквакултура, галванотехника, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, гумарска индустрија, саобраћај, прерада воде за пиће, прерада индустријских и отпадних вода, прерада и одлагање индустријског чврстог отпада, прерада и одлагање комуналног отпада, складиштење сировина и енергетика, рециклажа чврстог и течног отпада, припрема за транспорт штетних и опасних материја, агенције за заштиту животне средине, општинске и друге инспекцијске службе.

zastita

Текстилство и кожарство

Модни кројач

Овде можете погледати презентацију образовног профила.

Знања и вештине: Област конструкционе припреме, кројења и шивења.

Запослење: текстилна индустрија, индустрија одевних предмета, модна индустрија, модне агенције, самостална занатска делатност.

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

krojac

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.