ednevnik
ednevnik
ednevnik

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“ омогућава упис и редовних и ванредних ученика.

УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

За редовне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу и који у време уписа нису старији од 17 година.

Потребна документа за упис

УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

За ванредне ученике могу да конкуришу кандидати који су завршили основну школу, а старији су од 17 година. Упис ванредних ученика врши се и за преквалификацију и доквалификацију за све образовне профиле у школи. Полазници се уписују након објављеног конкурса у току целе школске године. Цене одређује школа за сваку школску годину. У току једне школске године испити се полажу у 5 рокова (октобарски, јануарски, априлски, јунски и августовски).

Потребна документација за упис:

Мерила и начин избора ученика

Редослед кандидата за упис у стручну школу у четворогодишњем трајању утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

Кандидати за упис у стручну школу у трогодишњем трајању рангирају се на основу:

За више информација посетите остале локације на нашем сајту, или дођите у нашу школу.

Желимо Вам пријатан боравак на нашем сајту,
у нади да ћете пронаћи информације које Вас интересују.